Keybords og el.piano

Vi har noen keybord på lager og kan skaffe det meste.